HIZIB NASHOR (Terjemah)

Karya: Syekh Abi Hasan Assyadzili

Dengan menyebut nama Alloh yang Maha Pengasih, lagi maha Penyayang.

Ya alloh, ya Tuhan kami..

Dengan kekuasaan penuh yang kau miliki atas sekalian alam,

Yang ketetapanmu tak bisa di elakkan,

Dan, mengingat cepatnya engkau mewujudkan pertolonganmu,

Disebabkan sifat cemburu yang kaumiliki;

Yaitu ketidakrelaan-MU ketika kemuliaan-MU di obrak-abrik!

Dan, dengan mengingat perlindunganmu

terhadap orang-orang yang berlindung menggunakan ayat-ayat-MU

Maka, Ya Alloh..!

Hanya kepada-MU kami mohon pertolongan dan Bala bantuan..!

Karena Engkaulah Yang Maha Mendengar

Engkaulah Yang Mengabulkan Doa-doa

Engkaulah Yang Ter-dekat diantara yang paling Dekat

Yang cepat siksanya jika hendak menyiksa!

Yang menegakkan segala hal Yang Engkau Mau!

Yang Menghancurkan siapa saja Yang Engkau Mau!

Ya Alloh..!! Engkaulah Yang paling Ganas!

Jika Hendak Mewujudkan keganasan-MU!

Aduhai zat yang sama sekali tak menggemingkan-MU

Riak-riak kecil dari orang-orang Yang Merasa Punya Kuasa!!

Tak Menggoyahkanmu sedikitpun,

Perdaya Pejabat-Pejabat yang Otoriter, Korup dan Dungu itu!!

Pejabat-pejabat yang congkak dan musuh-musuh yang durjana!

Ya Alloh, Ya Tuhan kami….

Jadikanlah orang-orang yang menyebar tipu daya

Menjerat kepada diri mereka sendiri!

Dan, makar yang mereka lempar kepada kami

Berbalik menyerang diri mereka sendiri!

Jadikanlah, ya alloh, Lubang-Lubang perangkap

Yang digali untuk kami, menjerumuskan diri mereka sendiri!!

Dan, orang-orang yang menancapkan jaring-jaring tipuan,

Ya Sayyidi..! Giringlah mereka kepada jarring-jaring yang di tancapkan!

Hingga mereka pun menjadi buruan, merintih-rintih dan terpenjara didalamnya

Ya Alloh, Ya Tuhan kami…

Dengan menyebut: Kaaf-Haa’-yaa’-‘Ain-Shood hentikan niat jahat mereka!

Jadikanlah, Yaa Alloh.. tiap-tiap kesenangan mereka sebagai tebusan.

Kirimlah azab pedih yang turun segera; baik sekarang atau hari nanti.

Ya Alloh, Ya Tuhan kami.. Runtuhkanlah sumber-sumber kekuatan mereka,

Cerai beraikanlah perkumpulan mereka, Tumpulkan senjata-senjata mereka, kecilkan jumlah mereka…

Ya Alloh ya Tuhan kami, Tempatkan mereka dalam satu kawasan yang mengepung, kemudian utuslah azab pedih untuk mereka. Dan keluarkanlah mereka ya Alloh.. dari suasana indahnya kasih sayang dan kelembutan

Untuk itu, saliblah mereka pada tiang-tiang kehampaan. Belenggulah tangan-tangan mereka, melingkar di leher-leher mereka. Belenggulah pula hati mereka pada satu ikatan. Hingga tak pernah sama sekali, angan-angan mereka itu menimpa pada kami.

Ya alloh, Ya Tuhan kami.. hancurkan mereka pada tiap-tiap jurang kehancuran. Kehancuran yang kau tunjukkan pada musuh-musuhmu. Demi menolong para rosulmu, nabi-nabi dan wali-walimu.

Ya Alloh, Ya Tuhan kami… tolonglah kami sebagaimana engkau menolong para kekasihmu untuk menghancurkan musuh-MU. Dan jangan sekali-kali ya Alloh, kekuatan musuh itu menimpa kami dan mengenai kami! Janganlah kau pasrahkan kami dikuasai mereka, disebabkan dosa-dosa dan kecerobohan kami.

Haa’miem.. Haa’miem.. Haa’miem.. Haa’miem..

Haa’miem.. Haa’miem.. Haa’miem..

Dan mereka pun tak akan pernah mendapat pertolongan!

Haa’miem-‘Ain-Sien-Qoof, duhai yang menjadi pelindung dari segala hal yang menakutkan kami, Limpahkan pelita harapan pada kami; Pengharapan diatas pengharapan!

Ya Hu.. Ya Hu.. Ya Hu..

Duhai zat yang padanya menyimpan anugerah, yang semata karena kemurahannya kami berhak meminta.

Maka duhai Tuhanku… segerakan ! Cepatkan! Lekaskan!

Ya Tuhanku… kabulkan! Nyatakan! Wujudkan!

Duhai zat yang mengabulkan doa Nuh atas kaumnya…

Yang menolong Ibrahim mengahncurkan musuh-musuhnya, yang mengembalikan Yusuf pada Ya’qub, yang melenyapkan derita Ayyub, yang mengabulkan prmohonan si tua-Zakariyya, yang mendengar tasbih Yunus bin matta,.

Ya Alloh Ya Tuhan kami… dengan segala rahasia yang disandang para pemilik doa yang mustajab ini, hendaklah kau kabulkan segala permohonan kami, hendaklah kau kabulkan permintaan kami…

Lestarikanlah, ya Alloh… pertolongan dan kabar gembiramu, yang telah kau janjikan pada hamba-hambamu yang mukmin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau.. dan sungguh, diriku kali ini benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan.

Ya alloh ya Tuhan kami, telah putus angan-angan kami… maka demi kemuliaanmu, selain dirimu tak ada yang kami harapkan,

Ya alloh ya Tuhan kami, telah lepaslah harapan-harapan kami, maka demi keagunganmu yang haq, selain dirimu tak ada yang kami harapkan

Jikalau bala bantuan dan handai tulan telah menjauh, maka yang paling dekat denganku adalah Bala Tentara Alloh!! Aduhai Bala Tentara Alloh… Sungguh-sungguh datanglah!!!! Secepat kilat melepas belenggu..!!! aduhai Bala Tentara Alloh…!!!!!!

Para musuh-musuh telah benar-benar berbuat aniaya, maka kujadikan Alloh sebagai tempat berlindung. Dan cukuplah Alloh semata sebagai kekasih. Dan cukuplah Alloh semata sebagai penolong.

Dan Allohlah yang mencukupiku. Dan yang sebaik-baik menanggung adalah Allloh! Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Alloh, yang maha tinggi dan maha agung!!! salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada Nuh dan seluruh alam.

Maka kabulkanlah Ya alloh…!!! Amien… Amien… Amien…

Maka, terputuslah sudah kaum yang berbuat aniaya!!!!!

Jadilah tak ada yang terlihat kecuali rumah-rumah mereka

Yang demikian itu kami membalas kaum yang berbuat dosa!!!!

Dan semoga rahmat Alloh dan keselamatan tetap tercurah kepada baginda Muhammad, para kerabat, para Sahabat, dan semua kaum Muslimin…..

About Padepokan Gebang Tinatar

Panggenan Kagem Tukar Kawruh Ngudi Kasampurnan Jati
This entry was posted in Mantra and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply